Mat. Did.

Events

Grundloven

1849

2. Verdenskrig

1939 - 1945

Grundloven ændres - kvindelig arvefølge

1953

Ungdoms- og studenteroprør

1968

Danmark med i EF (EU)

1973

KOM-rapporten udgives.

2002

Fælles mål, kompetencer nævnes i indledningen

2003

Gymnasiereform

2005

Fælles Mål, inkl. kompetencer

2009

Forenklede fælles mål

2014