60,000 B.C.E - 650 C.E

Events

3100 b.c - 30 b.c
1279 BC
1200 bc - 750 bc
776 B.C.E - 393 C.E
404 bc - 160 bc
July 356 BC
300 B.C.E
221 B.C
44 BC
70 C.E