Verspreiding van de Islam

Events

Verspreiding Islam - 570 geboorte profeet Mohammed

570 - 750

Profeet Mohammed geboren in Mekka

Koran - tot heden

610 - 750

Het boek dat daaruit voortkwam heet de Koran. Daarin wordt o.a. het volgende beschreven: Allah (Arabisch woord voor God) is de enige en almachtige God. Allah schiep de mens en gaf hem voedsel en kleding. Daarnaast gaf Allah de mensen regels waaraan ze zich moesten houden: de Sharia. In ruil vroeg Allah dankbaarheid in de vorm van het gebed, ofwel de Salaat en de zorg voor armen. Samen vormen deze de islam, ofwel de 'overgave aan Allah'

Mohammed is profeet.

610 - 632

Bezoek van aartsengel Gabriël die hem opriep de boodschap van God te verspreiden. Na wat tegenstribbelen aanvaardde Mohammed zijn rol als profeet. Hij begon met de verspreiding van Gods boodschap onder het Arabische volk.

Begin islamitische jaartelling

622

De jaartelling van de islam begint in 622 met de emigratie van Mohammed naar Medina.

Aboe Bakr leider van de Oemma

632 - 634

Toen profeet Mohammed dood was kozen de soennieten Aboe Bakr, Mohammed's trouwste vriend, als leider van de Oemma.

Verovering Iran en Egypte.

640

In 640 namen de Arabieren de macht definitief over. Vanaf dat moment hoorde Egypte bij het rijk van de Omajjaden. Maar de overheersing van de Omajjaden vanaf 661 leidde ook in Egypte tot verzet tegen de manier van regeren. De aanwezige christenen in Egypte werden onderdrukt en moesten veel belasting betalen in vergelijking met de moslims. Ook in Egypte ontstond dus onvrede over de Omajjaden.

Ali ibn Ali Talib leider van de Oemma

656 - 661

Ali ibn Aboe Talib, was een neef en schoonzoon van de islamitische profeet Mohammed. Hij was voor de soennieten de vierde kalief (656-661) of opvolger van Mohammed en voor sjiieten en alevieten tevens de eerste imam van de Twaalf Imams.

Omajjaden-dynastie

661 - 750

De Arabieren werden vanaf 661 tot 750 geleid door de dynastie van de Omajjaden. Onder deze dynastie bekeerden veel Perzen zich tot de islam, mede omdat dit een gemakkelijke manier was om aan betere posities in het rijk te komen.

Verovering van Noord Afrika en Spanje

711 - 716

Een leger bestaande uit voornamelijk Berbers stak, onder leiding van de Berber Tariq Ibn Zyad, de Straat van Gibraltar over en wist in zeer korte tijd vrijwel heel Iberië en delen van Frankrijk te veroveren.

Slag bij Poitiers

732

In 732 werd hun opmars bij Poitiers gestuit door een nederlaag tegen de Franken.