Revolució francesa

Events

Boda de Lluis XVI i M. Antonieta

1770

Males collites

1789

Jurament del Joc de Pilota, o frontó de Palau

Approx. 20 June 1789

Presa de la bastilla

7/14/1789

La Gran Por

Approx. 15 July 1789

Declaració dels Drets de l'home i del ciutadà

20 aug 1789

Detenció del rei quan intentava fugir cap a Austria

21 jun 1791

Aprovació de la Constitució

3 sep 1791

Comença la guerra amb Austria

20 apr 1792

Proclamació de la República

21 sep 1792