Història

Regnats

Alfons XII

1875 - 1885

Atemptat fallit contra Alfons XII

25 Oct 1878

!{width: 200px; height: 191 px;}

Alfons XIII

1885 - 28 Jan 1930

Reg. MªCristina

1885 - 1902

Atemptat fallit Alfons XIII

31 May 1906

!{width: 200px; height: 132 px;}

Etapes

Restauració

1875 - 1898

Regeneracionisme

1898 - 13 Sept 1923

Crisi de la Restauració

1898 - 28 Jan 1930

I GM

1914 - 1918

Temps Difícils

1918 - 1923

Dictadura Primo de Rivera

13 Sept 1923 - 28 Jan 1930

Dire. Militar

14 Sep 1923 - 1925

Directori Militar

Directori Civil

1925 - 28 Jan 1930

Dictablanda

28 Jan 1930 - 1933

2 Etapa

1933 - 17 Jul 1936

Guerra Civil

17 Jul 1936 - 1939

Política

AIT

1864

Guerra dels 10 anys de Cuba

1868 - 1878

Manifest de Sandhurst

1874

Constitució

1875 - 1923

Fi III Guerra Carlina

1876

Comuna de Paris

1876

PSOE

1879

Fundació.

FRE > FTRE

1881

FTRE: Federación de Trabajadores de la Región Española

UGT

1888

Exposició Universal

1888

Encíclica "Rerum Novarum"

1891

PNB

1894

II Guerra de Cuba

1895 - 1898

Procés de Montjuïc

1896 - 1897

Assassinat de Cánovas

1897

PNV

1898

Fundació del Partit Nacionalista Vasco.

Desastre del 98

1898

Govern de Silvela

1899 - 1900

Govern de Silvela

1902 - 1903

Govern de Maura

1907 - 1909

Institut Nacional de Previsió

1908

Setmana Tràgica

1909

Vaga General

1909

Gov. de Canalejas

1910 - 1912

CNT

1910

Guerra del Marroc

1911 - 1927

Llei de Reclutament

1912

Triple Crisi del 17

1917

Vaga General 13 d'agost.

Trienni Bolxevic

1918 - 1921

Grip Espanyola

1918

Congrés CNT

Jun 1918

Vaga de la Canadenca

Feb 1919 - Apr 1919

Desastre d'Annual

1921

Assassinat Salvador Seguí

1923

USC

1923

Fundació d'Unió Socialista de Catalunya

Desembarcament d'Alhucemas

Sept 1925

Assamblea Nacional de Consultoria

1927

Exposició Universal 29

1929

ORGA

1929

Fundacio de Organización Republicana Gallega.

Economia

Bonaplata

1831

Desamortització de Mendizábal

1836

La Nueva Vulcano

1836

Vapor Vell

1844

Vapor Nou

1847

Barcelona-Mataró

1848

Institut Agrícola Català de San Isidre

1851

Desamortització de Madoz

1855

Maquinista Terrestre i Marítima

1855

Fil·loxera

1860

Crisi Ferroviària

1864 - 1875

Siderurgia

1866

Llei sobre la mineria

1868

Altos Hornos de Bilbao

1872

Crisi Finisecular

1880 - 1910

Primera màquina de tren

1884

Crisi Finançera

1886 - 1890

Fomento del Trabajo Nacional

1889

Unió de Rabassaires

1893

Electroquímica de Flix

1897

Tancament de caixes

1899

Federació Patronal de Barcelona

1919

Telefónica

1924

CTNE: Compañía Telefónica Nacional

Crack del 29

1929

Catalunya

Oda a la Pàtria

1833

La Renaixensa

1871

Diari Català

1879

I Congrés Catalanista

1880

II Congrés Catalanista

1883

Memorial de Greuges

1885

Lliga de Catalunya

1887

Campanya contra l'article 15

1889

Unió Catalanista

1891

Bases de Manresa

1892

Lliga Regionalista

1901

CADCI

1903

Centre Autonomista del Comerç i la Indústria

Sociedad anónima de Cros

1904

La Nacionalitat Catalana

1906

Festa del Homenatge

20 May 1906

Eleccions municipals

25 Nov 1906

Fets del Cucut!

25 Nov 1906

Partit Republicà Radical

1908

PRR. Alejandro Lerroux.

Nació Catalana

1911

Intent de Mancomunitat Catalana

1911

Mancomunitat de Catalunya

1914 - 1925

Partit Republicà Català

1917

Lluís Companys.

Acció Catalana

1922

Estat Català

1922

Unió Socialista de Catalunya

1923

Galeuska

11 Sept 1923

Metro a Barcelona

1924

Complot de Garraf

1925

Dirigit per Francesc Macià.

Prats de Molló

1926

II República

Pacte de San Sebastià

Aug 1930

Revolta militar

Dec 1930

Feta per Fermín Galán.

JONS

1931

Fundació de Juntas de Ofensiva Nacional.

Unió Democràtica de Catalunya

1931

Fundació.

ERC

1931

Esquerra Republicana de Catalunya.

Renovación Española

1931

Fundació.

Francesc Macià retorna de l'exili

Feb 1931

Govern Monàrquic per l'almirall Aznar

Feb 1931

Formació del govern provisional de la Generalitat

Apr 1931

Eleccions Municipals

12 Apr 1931

Proclamació de la República

14 Apr 1931

A Éibar.

Manifest d'Alfons XIII

16 Apr 1931

A ABC.

Aprovació de l'Estatut de Catalunya

May 1931

Elecció de la Diputació provisional de la Generalitat

May 1931

Estatut d'autonomia del País Basc

June 1931

No aprovat.

Eleccions Generals

22 June 1931

Eleccions per a l'Assamblea Constituent

28 Jun 1931

Triomf de la coalició republicano-socialista, a Catalunya victòria de l'Esquerra.

Eleccions a Corts Constituents

28 July 1931

Sufragi Universal Masculí. Participació d'un 70,4%

Manuel Azaña President

Oct 1931

Alcalá Zamora President del Govern

Dec 1931

President del executiu de la República

Constitució

9 Dec 1931

PRG

1932

Fundació de Partido Republicano Gallego.

Catalunya Autonòmica

1932

Catalunya va passar a ser una Autonomia.

La "Sanjurjada"

Aug 1932

Francesc Macià president de la Generalitat

Nov 1932

Eleccions al Parlament de Catalunya

Nov 1932

Lliga Catalana

1933

Fundació.

CEDA

Feb 1933

Fundació de Confederación Española de Derechos Autonómicos.

Fundació del Partit Sindicalista

Apr 1933

Creació dels Sindicats d'Oposició

Sep 1933

Alejandro Lerroux

Sep 1933

president d'un govern radical

Falange Española

Oct 1933

Fundació.

Aprovació en referèndum de l'Estatut d'Autonomia Basc

Nov 1933

Eleccions per a l'Assemblea Constituent

Nov 1933

Triomf de la CEDA

Nov 1933

Triomf a Catalunya de la Lliga Catalana

Nov 1933

Lluís Companys President de la Generalitat

Dec 1933

Mort de Francesc Macià

25 Dec 1933

Izquierda Repúblicana

1934

Fundació.

Victòria de l'Esquerra a les eleccions municipals

Jan 1934

La Lliga abandona el Parlament de Catalunya

Jan 1934

El Parlament de Catalunya aprova la Llei de Contractes de Conreu

Apr 1934

Ricard Samper President del Govern

May 1934

Els diputats de la Lliga tornen al Parlament

Oct 1934

Lerroux forma Govern amb la CEDA

Oct 1934

Vaga General

Oct 1934

Fets del Sis D'Octubre

6 Oct 1934

Lluís Companys proclama l'Estat Català de la República Federal Espanyola. L'Exèrcit pren el poder. Detenció del Govern de la Generalitat.Companys és empresonat. El Govern presenta recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Contractes de Conreu.

Suspensió indefinida de l'Estatut de Catalunya

Jan 1935

Manuel Portela governador general de Catalunya

Jan 1935

Joan Pich i Pon governador general de Catalunya

Apr 1935

General Franco cap de l'Estat Major

May 1935

Lerroux dimiteix per l'escàndol de l'estraperlo

Oct 1935

Ignasi Villalonga governador general de Catalunya

Nov 1935

Félix Escalas governador general de Catalunya

Dec 1935

Paralització de la Reforma Agrària

Dec 1935

Formació del Front Popular

Jan 1936

El govern Portela dissol les Corts i convoca eleccions

Jan 1936

País Basc Autonòmic

1936

El País Basc va passar a ser una Autonomia.

Aprovació de l'Estatut del País Basc

1936

Manuel Azaña forma un govern monocolor republicà

Feb 1936

Reptorn de Companys i del Govern de la Generalitat

Feb 1936

Manuel Azaña frorma un govern monocolor republicà

Feb 1936

Triomf del Front Popular en les eleccions

16 Feb 1936

Preparatius colpistes

Apr 1936

Assassinat dels germans Badia per la FAI

Apr 1936

Companys nomena un Consell de centre-esquerra

May 1936

Azaña president de la República

May 1936

Santiago Casares Quiroga forma un nou govern

May 1936

PSUC

June 1936

Fundació de Partit Socialista Unificat de Catalunya.

Fracàs de l'aixecament militar

Jul 1936

Els Republicans triomfen a Barcelona i Catalunya.

Comença la guerra i la revolució a Catalunya

Jul 1936

Assassinat de Calvo Sotelo

17 Jul 1936

Aixecament militar a Melilla

17 Jul 1936

La guarnició de Barcelona s'adhereix a l'alçament

19 Jul 1936