MP Timeline

Konferencije

Euforija

12/05/2012

Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, prehrambena

HUND

01/01/2013

okviran datum

Euforija

01/23/2013

Turizam

Logiko

02/03/2013

okviran datum

Euforija

02/13/2013

Građevinarstvo

Supera kvaliteta

02/15/2013

okviran datum

Infoarena

03/03/2013

Supply chain management

Euforija

03/06/2013

Okoliš

Euforija

04/03/2013

Carine i vanjska trgovina

HIZ

05/01/2013

Okviran datum - Konvencija izvoznika

Euforija

05/08/2013

Trgovina i zaštita potrošaća

Infoarena

06/02/2013

Retail

Euforija

06/05/2013

Informacijsko društvo

Newsletter

Inošpediteri

11/26/2012

Akcijski

12/02/2012

Press

12/16/2012

Junk

12/18/2012

Akcijski

01/06/2013

Inošpediteri

01/27/2013

Akcijski

02/03/2013

Junk

02/10/2013

Projektni

02/10/2013

okviran datum

Press

02/17/2013

Akcijski

03/03/2013

Inošpediteri

03/24/2013

Akcijski

04/01/2013

Junk

04/14/2013

Press

04/14/2013

Akcijski

05/02/2013

Inošpediteri

05/26/2013

Akcijski

06/02/2013

Projektni

06/10/2013

okviran datum

Press

06/16/2013

Akcijski

07/01/2013

Inošpediteri

07/28/2013

Akcijski

08/04/2013

Press

08/15/2013

Akcijski

09/01/2013

Inošpediteri

09/29/2013

Akcijski

10/01/2013

Press

10/13/2013

Projektni

10/13/2013

okviran datum

Akcijski

11/03/2013

Inošpediteri

11/24/2013

Akcijski

12/01/2013

Press

12/15/2013