AL-ÀNDALUS

Events

Al-Andalus

711 - 1492

S'inicia amb la batalla de Guadalete al 71 i finalitza al 1492 amb la conquesta de Granada.

Emirat dependent

711 - 718
 • Es centra a la capital de Córdoba.
 • La població estava formada per àrabs.

Batalla de Guadalete

711
 • Entrada dels musulmans a la Península Ibèrica

Emirat independent

912 - 929
 • Inici de la Reconquesta
 • Regnes cristians del Nord

Califat de Córdoba

929 - 1031
 • També conegut com a Califat Omeia.

Almoràvits

1040 - 1147
 • Foren un poble del nord d'Àfrica.

Almohades

1121 - 1269
 • Va dominar bona part de l'al-Àndalus.

Batalles de les Navas de Tolosa

1212
 • Batalla decisiva dins el conflicte conegutt com la Reconquesta.

Regne de Granada

1238 - 1492
 • Va ser un regne andalusí amb capital a Granada.

Conquesta de Granada

1482 - 1492
 • Va tenir lloc al regne de Granada