ISFiT 2013 - Infoseksjonen

Main

Oppstart HS

01/04/2013

Oppstart SS

01/05/2013

Førslipp

01/14/2013

Programslipp internt

01/20/2013

Programslipp eksternt

01/21/2013

Adressabilag ut

01/24/2013

Festivalen

02/07/2013 - 02/17/2013

Infostyret

Oppstart IS

01/06/2013

Første møte kl 18.00

Førstehjelpskurs

01/17/2013

Mellomledersamling

01/19/2013

Krisehåndteringskurs

01/23/2013

Redaksjonen

Arbeidsperiode

01/03/2013 - 01/10/2013

Ferdigstille og lese korrektur på tekster til alle trykksakene

Sende tekster til Layout

01/10/2013

DH og FH til Layout

01/17/2013

Frist verdenskart

01/18/2013

Presse

Planleggingsfase

01/07/2013 - 01/31/2013

Oppstart presse

01/07/2013

Markedsføring

Oppstart Markedsføring

01/09/2013

Plan for PoDer

01/13/2013

Stunt

01/18/2013

Snø og is-prosjekt

01/21/2013 - 01/22/2013

Programslipp

01/21/2013

Film

Seremonifilm SPP

01/07/2013 - 01/31/2013

Åpningsseremonifilm

01/07/2013 - 02/01/2013

Videoblogg

01/07/2013 - 01/20/2013

Oppstart Film

01/07/2013

Avslutningsseremonifilm

01/24/2013 - 02/16/2013

Rekruttering

Oppstart rekruttering

01/07/2013

Stands med salg og S1D

01/13/2013 - 02/01/2013

Cec drar til Volda

02/03/2013

Layout

Oppstart Layout

01/09/2013

Trykksakperiode

01/10/2013 - 01/24/2013

Ferdig kaffeavtaleplakat

01/11/2013

Program til trykk

01/17/2013

Adressabilag til trykk

01/22/2013

Festivalavis og DH og FH til trykk

01/24/2013

IT

Arbeidsperiode

01/07/2013 - 01/20/2013

Vertematching, matbestillingssyst., transportsyst., deltakerinsjekk, nettsiden, eventsystem

Oppstart IT

01/07/2013

Verdenskart frist

01/18/2013