Vigtige personer for medicinens historie

Events

Hippokrates

460 bc. - 370 bc.

Han var en af de første læger i europæisk historie. Han regnes for at være en af lægekunstens grundlæggere og var på mange punkter meget moderne i hans tankegang. F.eks mente han ikke, at sygdomme skyldes onde ånder eller gudens straf, men derimod små luftbårne partikler som førte sygdom med sig.

Dioscorides

40 ac. - 90 ac.

Han var en græsk læge, som praktiserede i Rom under kejser Nero. Han skrev bogen: "De Materia Medica", som handler om lægeplanter. Bogen blev anvendt på universiteter helt indtil 1600-tallet.

Galen

129 ac. - 199 ac.

Han var græsk læge, men praktiserede i Rom. Han havde arbejdet som læge på en gladiatorskole og var velbevandret i menneskets anatomi. Galen er den sidste kendte læge i den græsk-romerske periode. Med romerrigets fald i slutningen af 400-tallet gik oldtidens lægevidenskab i dvale i nogle hundrede år.

Avicenna Ibn Sina

980 ac. - 1037 ac.

Han var en persisk læge, filosof og politiker. Han var meget indflydelsesrig i sin samtid, og hans værker var standardlæsning på mange universiteter mange hundrede år efter hans død. Han skrev bl.a. to medicinske encyklopædier Helbredelsens bog og Medicinsk regelsæt, som i den latinske oversættelse Canon medicinae var lærebog på europæiske universiteter helt op til 1800-tallet.

Hildegaard af Bingen

1098 ac. - 1179 ac.

Hun var abbedisse på klosteret Rupertsberg ved Bingen i Tyskland. Hun var desuden læge, forfatter og en meget kendt og respekteret kvinde i sin tid. Blandt andet stod hun i nær kontakt med paven. Hildegard forfattede to bøger om medicin, Physica og Causae et curae. Indholdet er ikke rent medicinsk, men beskriver også dyr og planter. Hildegard har sandsynligvis kendt de klassiske medicinske skrifter, som f.eks. Hippokrates og Galen, men var også selv en meget dygtig iagttager, hvilket ses af hendes beskrivelser af sygdomme og helbredelsesmetoder.

Henrik Harpestreng

1164 ac. - 1244 ac.

Han er den ældste kendte forfatter til lægevidenskabelige værker i Danmark, faktisk i hele Norden. Harpestreng skrev både på latin og dansk. Den danske urtebog om planter og deres egenskaber har Harpestreng primært afskrevet og oversat fra latinske skrifter, men nogle afsnit menes at være forfattet af Harpestreng selv. Han skrev også en urtebog på latin, Liber herbarum.

Henrik Smid

1495 ac. - 1563 ac.

Han boede i Malmø, hvor han i en periode praktiserede som læge. Han havde studeret på universitetet i Rostock og skrev flere bøger om jura, teologi og medicin.

Hans Christensen Bartsker

1530 ac. - 1604 ac.

Han var barber i Ribe og arbejdede desuden som læge eller bartskærer. Han skrev en lægebog på dansk: En liden bog om allehånde sygdomme. Bartsker var sandsynligvis ikke uddannet læge, så ville han ikke have kaldt sig bartskærer. Men han har uden tvivl kendt til den klassiske medicinske litteratur.

Simon Paulli

1603 ac. - 1680 ac.

Han var læge, anatom og botaniker. I 1639 blev han ekstraordinær professor i anatomi, kirurgi og botanik ved universitetet i København. I 1645 fik Simon Paulli pålagt at udgive et herbarium, som kong Christian IV havde befalet det medicinske fakultet at udarbejde, og i 1648 udkom den første illustrerede urte- og lægebog i Danmark, kendt som Flora Danica.