cmc

Events

ORIGEN DE L'UNIVERS

Approx. 137000 BC

La gran explosió (El Big Bang)

ORIGEN DEL SOL I DEL PLANETA TERRA

4.500 BC

ORIGEN DE L'ESCORÇA TERRESTRE SÒLIDA

4000 BC

ORIGEN DE LA VIDA

3800 BC

Primers fòssils

ORIGEN D'ORGANISMES FOTOSINTÈTICS

3000 BC

Atmósfera amb oxigen

ORIGEN DE L'HOMO SAPIENS

250 BC

HOMO NEANDERTALENSIS

200 BC

ORIGEN DE LES ILLES CANARIES

20 BC

ORIGEN DE L'HOMO SAPIENS

25000