Konsultbolag

Events

Arbete inhouse

Konsult på E**

feb 19, 2018 - Approx. june 30, 2018

Arbetar som anslutningstekniker och skaffar kontakter

Backoffice

Spela in Tutorial för DpPower

feb 19, 2018 - march 25, 2018

Skaffa videoinspelningsprogram

feb 19, 2018

Videoprogram med möjlighet att spela in skärm, program och ljud för tutorials

Lär dig ElproCAD och spela in tutorial

Feb 20, 2018 - march 25, 2018

Lär dig hur man skapar ett nytt projekt, hur man skapar ritningsramar, checkar allt, hänvisningar, skapar appartlista, konponentlista, skriver ut allt etc.

Gör en tutorial efter de skriftliga övningarna.

Skapa en hel ritning som man kan "ge bort" i utbyte mot en e-postadress.

Identifiera programvaror och verktyg som behövs

march 25, 2018

Vilka programvaror kräver den dagliga verksamheten att man arbetar i?

Lär dig E-plan

march 26, 2018 - april 2, 2018

Lär dig alla grunder i E-plan för att skapa ett projekt, göra ritningar, etc.

Skapa tutorial i E-plan

april 2, 2018 - april 8, 2018

Skapa videotutorials i E-plan.

-Lär dig Elvis

april 9, 2018 - april 18, 2018

Lär dig hur man skapar projekt, dimensionerar ledningar, hittar standarder mm.

Skapa tutorial i Elvis

april 18,2018 - april 23, 2018

Lär dig om Febdok

april 23, 2018 - may 6, 2018

Lär dig hur man skapar projekt, dimensionerar, ulösningsvillkor, Skapa rapporter etc.

Skapa tutorial i FebDok

may 7, 2018 - May 14, 2018

Lär dig om MagiCAD/AutoCAD

May 15, 2018 - may 27, 2018

Lär dig hur man arbetar i projekt, skapar ritningar i 3D, plottar i 2D, etc.

Skapa dokumentmallar

present - Approx. april 30, 2018

Dokumentmallar som behöver tas fram.

Leveransförteckning
Motorlista
Instrumentkretsförteckning
Kabellista
Skyltlista
Apparatlista
Dokumentförteckning
Ritningsförteckning
Armaturförteckning
Mängdförteckning
Ändrings PM
Gränsdragningslista
Mängdbeskrivning
Rapport
Teknisk beskrivning
Anbudsmall
Avtal med konsult
Bekräftelse på avtal
Pärmregister
Projekteringsrapport
Förstudierapport
AMA: Teknisk beskrivning
AMA: Mängdförteckning
Ramhandlingar
Riskanalys
Systemhandling
Kostnadskalkyl
Jordning

Backoffice

present - june 30, 2018

Skapa alla tutorials, mallar och arbetsmetoder som behövs.

Skapa tutorial i MagiCAD/AutoCAD

may 28, 2018 - june 4, 2018

Kompetensmatris och resursbehov

June 4, 2018 - june 10, 2018

Sammanställ en kompetensmatris utifrån en marknadsanalys.
Vad behöver kunderna hjälp med?
Vilka kompetenser behöver vi ha?
Vilka kompetenser har vi i vårat kontaktnät gällande underkonsulter?
Vilka uppdrag kan vi ta baserat på all information?.
Sammanställ

Avtalsmallar - anställning, underkonsult

june 11,2018 - june 17, 2018

Fixa färdiga avtalsmallar för anställda, underkonsulter etc..

Strukturer, arkivering och projektering

june 18, 2018 - june 21, 2018

Skapa en struktur vi kan snvända för att arbeta i projekt och hålla reda på all dokumentation i företaget.

Frontoffice

Hemsida, system, planering av mjukvaror och hårdvaror samt integrationer

Hemsida

jul 1, 2018 - jul 15, 2018

Skapa en hemsida med:
Företagspresentation
Referenser
Vision
Tutorials för studenter
Site för anställda och underkonsulter med,
länkar till alla dokument, tutorials, tidksrivning mm.

System

jul 15, 2018 - jul 22, 2018

Planera hur vi ska integrera in cloudtjänster med hemsida
Planera bokföring
Planera fakturering

Inköp av hårdvaror och mjukvaror

sep 5, 2018 - sep 25, 2018

Inköp av datorer, cloudtjänster, system etc.

Marknad

Marknadsföring och uppdrag

Marknadsföring - hitta uppdrag

Approx. may 30, 2018 - aug 30, 2018

Hitta färdiga uppdrag som sträcker sig i minst 3 månader.
(1-2 mån uppsägningstid)

Deadline startuppdrag

aug 31, 2018

Uppstart

Uppstart av holdingbolag och sedan starta nytt företag för anställda. Optionsprogram för anställda med en vision

Starta holdingbolag

sep 1, 2018

Starta ett holdingbolag och jobba in kapital för att starta ett aktiebolag för att börja anställa.

Starta Aktiebolag

jan 1, 2019

Starta aktiebolag för anställda under holdingbolaget.

Verksamhet - cashflow

Få igång cashflow och samtidigt direkt expandera

Driv verksamhet

oct 1, 2018 - dec 31, 2018

Driv verksamheten och hitta uppdrag.
Hitta uppdrag åt underkonsulter.
Påbörja ny tidplan för 2019