3

2

Sexenio Absolutista

1814 - 1820

Reinado Fernando VII. Volta ao absolutismo

1814 - 1833

Trienio liberal

1821 - 1823

Década Omniosa

1824 - 1833

r

Abolición dos decretos das Cortes de Cádiz e da Constitución de 1812

1814

Pronunciamento de Riego

1820

Restablecemento da Constitución de 1812 e dos decretos das Cortes de Cádiz

1820

100000 "Fillos de San Luís"

1823

Independencia de todas colonias españolas en América. España conserva Cuba e Puerto Rico

1825

Supresión da Lei Sálica

1830