Eesti ajalugu

Eesti ajaloo perioodid

Keskaeg

1200 - 1558

Varauusaeg

1558 - 1800

Uusaeg

1800 - 1918

.

2050

Pöördepunktid

.

501

Ristiusustamine

1208 - 1227

Liivi sõda

1558 - 1582

Põhjasõda

1700 - 1710