Història

Events

Estudi i anàlisi pacient leucèmic

1839 - 1844

Sang blanca

1845

"Aguda"

1857

Primers estudis genètics

1858

Primer diagnosi

1860

Leucèmia mielògena

1878

Descripció de Leucèmia

1927

Primers tractaments

1940

Un cas curiós

1947 - 1948

Trasplantament de medul·la

1959