Prešernovo Življenje

Events

1846
1846
December 1846
1848
8 February 1849
1860