Prešernovo Življenje

Events

cenzura odobri tisk Poezij

1846

Prešeren dobi mesto advokata

1846

Natisnjene poezije dr. Franceta Prešerna

December 1846

Zdravljica je javno objavljena

1848

Prešeren umre

8 February 1849

k

1860