Edat Moderna

Main

Espanya

Conquesta de les Illes Canàries

1478

Regnat dels Reis Catòlics

1479 - 1516

Unió dinàstica

1479

Conquesta de Granada

1492

Expulsió dels jueus
Descobriment d'Amèrica

Conqueta de Melilla

1497

Conquesta de Nàpols

1505

Conquestes d'Orà i Bugia

1509

Annexió de Navarra

1515

Navarra conserva les lleis i institucions

Regnat de Carles I

1516 - 1556

FELIP II

1556 - 1598

L'ESGLÉSIA

ANGLATERRA

Henry VIII

1491 - 1547

Matrimoni amb Katherine Aragon

1509 - 1533

Divorci

1531

Anna Bolena

1533 - 1536

Jane Seymour

1536 - 1537

Kathryn Howard

1540 - 1542

Anne of Cleves

1540

Katherine Parr

1543 - 1547

Mary

1553 - 1558

ART I CULTURA

Brunelleschi

1377 - 1446

RENAIXEMENT

1400 - 1600

Invent de la imprenta

1450

L'alemany Guttember inventa la impremta

leonardo da Vinci

1452 - 1519

Miguel Angel

1475 - 1564

Rafael

1483 - 1520

DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS

Bartolomé Diaz

1487

Descobriment d'Amèrica

1492

Vasco de Gama

1498

Volta al món Magallanes- Elcano

1520 - 1522