fra konflikt til krig

Events

Uafhængighedskrigen

1948 - 1949

Suezkrisen

1956 - 1964

seksdags krigen

Oktober 1967

Yom Kippur-krigen

1973

Energikrisen

1973 - 1979

Krigen mellem Israel og Libanon

Juni 1982 - september 1982