EU's Historie Yay jeg gjorde noget rigtigt

Events

Kul og Stålunionen yay

1 Januar 1952 - 1 Januar 1957

I 1950 foreslog den franske udenrigsminister Robert Schuman lande i Europa at vi kunne lave en kul og stålunion, da det var en vigtig råvare. Det ville også sikre at øst og vesttyskland ville kunne arbejde sammen. På den måde kunne de undgå krig. i 1952 blev kål og stålunionen formet med Italien, Frankrig, vesttyskland, Belgien, Holland og Luxembourg.

Det Europæiske Fællesmarked

1957 - 1993

I 1957 tog man det næste skridt. Alle medlemlande skrev under på en traktat der skulle sikre: en toldunion(man fjernede tolden mellem medlemlandene), et fællesmarked(man kunne handle frit mellem de forskellige medlemslande), fælles landbrugspolitik(medlemslandene kunne yde økonomisk støtte til landbruget, så Europa kunne blive selvforsynende med landbrugvarer.

Danmark, Irland og Storbritannien

1973

Grækanland

1981

Portugal og Spanien

1986

Den Europæiske Union

1993 - 2018

Findland, Sverige og Østrig

1995

Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn

2004

Bulgarien og Rumænien

2007

Brexit?

2021