Guerra de Trinxeres

Events

Primera Guerra Mundial

28 July 1914 - 11 November 1918

La Primera Guerra Mundial, també coneguda com a Gran Guerra, va ser una confrontació bèl·lica, ocorreguda principalment a Europa, quan Alemanya va acceptar les condicions de l'armistici.

Guerra de Trinxeres

16 Septembre 1914 - 21 March 1918

La guerra de trinxeres o guerra de posició és una forma de fer la guerra, en la qual els exèrcits combatents mantenen línies estàtiques de fortificacions cavades en el sòl, denominades trinxeres. La guerra de trinxeres va sorgir a partir d'una revolució en les armes de foc.

Batalla de Verdun

21 February 1916 - 21 Decembre 1916

La batalla de Verdún va ser la batalla més llarga de la Primera Guerra Mundial i la segona més sagnant.

Batalla del Somne

01 July 1916 - 18 November 1916

Va ser una de les més llargues i sagnants guerres de la Primera Guerra Mundial.

EUA entra en la guerra

6 april 1917

Les causes de l'entrada d'Estats Unit en la Primera Guerra Mundial en 1917 van ser variades: La política alemanya de tornar a atacar amb submarins i sense avís barcos nord-americans i els interessos econòmics dels Estats Units amb els països aliats, especialment Gran Bretanya però també França.

Dret de vot de les dones de més de 30 anys al Regne Unit

1918

La Primera Guerra Mundial va suposar un avanç en la incorporació de la dona al mercat. Així entre França i Gran Bretanya més d'un milió i mig de dones van treballar en fàbriques d'armament; mentres a Alemanya el 38% de la fàbrica bèl·lica Krupp estava compost per dones en 1918.