Guerra de Trinxeres

Events

28 July 1914 - 11 November 1918
16 Septembre 1914 - 21 March 1918
21 February 1916 - 21 Decembre 1916
01 July 1916 - 18 November 1916
6 april 1917
1918