jhon

Events

MAQUINA A BAPOR

1712

THOMAS NEWCOMEN JAMES WATT

Radiación ultravioleta

1801

Ritter Johann Wilhelm

barco de vapor

1807

Fulton Robert

Telégrafo

1838

Morse Samuel finley

Máquina de escribir

1874

Sholes, Christopher Latham

BOMBILLA

1881

THOMAS ALVA EDISON

MOTOR DE CONBUSTION INTERNA A GASOLINA

1885

NICOLAS JOSEPH CUGNOT

TELEVISOR

1926

JOHN LOGIE BAIRD

Disco duro

1954

IBM

Teléfono móvil o celular

1973

Cooper Martin