Kultur for læring i Hedmark

Oversikt over felles aktiviteter og milepæler

Barnehagene

Resultatportalen fra kartleggingsundersøkelsen åpner

Approx. 3 January 2018

Regionale barnehageledernettverk

Approx. 18 January 2018 - Approx. 2 February 2018

Workshop 1 for barnehageledere, HTV og PPT

Regionale barnehageledernettverk

Approx. 8 March 2018 - Approx. 14 March 2018

Workshop 2 for barnehageledere, HTV og PPT

Kompetansepakke: Gruppeledere i barnehagen

Approx. 1 August 2018 - Approx. 15 December 2018

Arbeid med kompetansepakke gruppeledere,
Tema: Gruppeleders ledelse av ansatte i læringsgrupper

Kompetansepakke Pedagogisk analyse

Approx. 15 August 2018 - Approx. 15 June 2019

Barnehagene arbeider med kompetansepakken Pedagogisk analyse

Opplæringsdag for nyansatte

30 August 2018

Opplæringsdag for nyansatte styrere, barnehagemyndigheter, PPT og HTV

Regionale barnehageledernettverk

Approx. 15 October 2018 - Approx. 15 November 2018

Nettverk for barnehagene knyttet til ledelse av profesjonelle læringsfellesskap.
Målgruppe er PPT, barnehageledere og barnehagemyndighet.

Innsending til felles katalog for Hedmark

Approx. 1 November 2018

Styrere sender inn utfylt mal til barnehagemyndighet som viser barnehagens nøkkeltall, hovedområder og tiltak til felleskatalog. Mal utarbeides av SePU.

Kompetansepakker klare for barnehagene

Approx. 1 January 2019

SePU utarbeider nye kompetansepakker i samråd med kommunene og fylkesmannen. Kompetansepakkene blir gjort tilgjengelig for barnehagene i nettressursen e.sepu.no.

Arbeid med kompetansepakker i barnehagene

Approx. 15 January 2019 - Approx. 15 June 2019

Katalog for barnehager og kommuner i Hedmark sendes ut

Approx. 1 February 2019 - Approx. 28 February 2019

Regionale barnehageledernettverk

Approx. 1 March 2019 - Approx. 31 March 2019

Nettverk for barnehagene knyttet til ledelse av profesjonelle læringsfellesskap.
Målgruppe er PPT, barnehageledere og barnehagemyndighet.

Informasjon om kartleggingsundersøkelsen

Approx. 1 September 2019

SePU sender ut informasjon om kartleggingsundersøkelsen til barnehagene

Innhenting av samtykke fra foresatte

Approx. 1 September 2019 - Approx. 30 September 2019

Innhenting av samtykke kartleggingsundersøkelsen

Kartleggingsundersøkelsen barnehage T2

Approx. 1 November 2019 - Approx. 30 November 2019

Resultatportalen fra kartleggingsundersøkelsen åpner

Approx. 3 January 2020

Skolene

Kompetansepakkene: Klasseledelse og Motivasjon

Approx. 1 February 2018

Kompetansepakkene "Relasjonell klasseledelse" og "Motivasjon og tro på seg selv" er klar for skolene i nettressursen e.sepu.no.

Kompetansepakke: Spørsmål og interaksjon i klasserommet

Approx. 30 March 2018

Kompetansepakken "Spørsmål og interaksjon i klasserommet" er klar for skolene i nettressursen e.sepu.no.

Regionale skoleledernettverk

Approx. 16 April 2018 - Approx. 20 April 2018

16/4: Løten & RIngsaker
17/4: Sør-Østerdal
18/4: Nord-Østerdal
19/4: Kongsvingerregionen
20/4: Hamar & Stange

Kompetansepakke: Skole - hjem samarbeid

Approx. 1 August 2018

Kompetansepakken "Skole - hjem samarbeid" er klar for skolene i nettressursen e.sepu.no.

Regionale nettverk knyttet til kompetansepakker

Approx. 19 August 2018 - Approx. 28 September 2018

Nettverk for skolene knyttet til gjennomføring av kompetansepakker på e.sepu.no.
Målgruppe er PPT, skoleledelse og ressurslærere.

Informasjon om kartleggingsundersøkelsen

Approx. 3 September 2018

SePU sender ut informasjon om kartleggingsundersøkelsen til skolene

Innhenting av samtykke fra foresatte

Approx. 3 September 2018 - Approx. 28 September 2018

Innhenting av samtykke kartleggingsundersøkelsen for elever som ikke gjennomførte T1.
Det innebærer alle elever på 1. og 2. trinn.

Gjennomføring av kartleggingsundersøkelsen T2

15 October 2018 - 30 November 2018

Gjennomføring av T2 for elever, foresatte, lærere, assistenter og skoleledere.

Regionale nettverk knyttet til kompetansepakker

Approx. 21 October 2018 - Approx. 30 November 2018

Nettverk for skolene knyttet til gjennomføring av kompetansepakker på e.sepu.no.
Målgruppe er PPT, skoleledelse og ressurslærere.

Resultatportalen fra kartleggingsundersøkelsen åpner

Approx. 3 January 2019

Regionale samlinger for skoleledere

Approx. 7 January 2019 - Approx. 31 January 2019

Regionale samlinger knyttet til arbeidet med resultatene fra T2

Regionale nettverk knyttet til kompetansepakker

Approx. 25 February 2019 - Approx. 12 April 2019

Nettverk for skolene knyttet til gjennomføring av kompetansepakker på e.sepu.no.
Målgruppe er PPT, skoleledelse og ressurslærere.

Læringskaravane

Approx. 4 March 2019 - Approx. 30 April 2019

Veiledningsmøter for alle skolene i grupper på 2-3 skoler, skoleeier, PPT og SePU.
Hver skole sender en pedagogisk analyse som veiledningsgrunnlag til SePU i forkant.

Pedagogisk analyse til skoleeier

Approx. 15 August 2019

Skolen sender oppsummering av sin pedagogiske analyse til kommunen or felles katalog.

Kommunal ledelse

Samling for skoleeiere

29 January 2018 - 30 January 2018

Oppvekstforum

13 February 2018

Møte i Oppvekstforums faggruppe. Består av Utdanningsdirektøren, KS, 4 kommunalsjefer fra regionene, Utdanningsforbundet, HINN.

Samling for barnehageeiere i Hedmark

7 March 2018

SePU presenterer funn i kartleggingsundersøkelsen i Hedmark

Samling med presentasjon av rapport fra T1 barnehage

Approx. 7 March 2018

Scandic Elgstua

Regionale samlinger for barnehagemyndighet

4 April 2018 - 13 April 2018

Planlegge arbeid med gjennomføring av kompetansepakker i barnehagene høst 2018
4/4: Sør-Østerdal
5/4: Nord-Østerdal
6/4: Hamarregionen
13/4: Kongsvingerregionen

Oppvekstforum

17 April 2018

Møte i Oppvekstforums faggruppe. Består av Utdanningsdirektøren, KS, 4 kommunalsjefer fra regionene, Utdanningsforbundet, HINN.

Møte arbeidsgruppe barnehage

4 September 2018

Deltagelse: Fylkesmannen, KS, Utdanningsforbundet, SePU og regionansvarlig barnehagemyndighet.

Studietur om ny rammeplan og fagfornyelsen

Approx. 24 September 2018 - Approx. 28 September 2018

Deltagere fra alle kommunene.
Mer informasjon kommer.

Innsending til felles katalog for Hedmark

Approx. 13 November 2018

Katalog
Barnehagemyndighet sender inn utfylt mal til fylkesmannen som viser kommunens og alle barnehagens nøkkeltall, hovedområder og tiltak til felleskatalog. Mal utarbeides av SePU.

Samling for barnehagemyndigheter

14 November 2018

Samling for barnehagemyndigheter og skoleeiere

15 November 2018

Møte arbeidsgruppe barnehage

28 November 2018

Deltagelse: Fylkesmannen, KS, Utdanningsforbundet, SePU og regionansvarlig barnehagemyndighet.

Planlegging av 2019/2020, Oppvekstforum faggruppen

12 February 2019 - 13 February 2019

Møte arbeidsgruppe barnehage

5 March 2019

Deltagelse: Fylkesmannen, KS, Utdanningsforbundet, SePU og regionansvarlig barnehagemyndighet.

Todagers samling for barnehagemyndigheter og skoleeiere

Approx. 8 April 2019 - Approx. 12 April 2019

Dato ikke fastsatt

Publisering av rapport fra T2 skole

Approx. 1 May 2019

Innsending til felles katalog for Hedmark

Approx. 30 August 2019

Skoleeier sender pedagogisk analyser fra skolene og kommunen til fylkesmannen for felles katalog.

Konferanse

Approx. 24 September 2019

Åpen fagkonferanse 24-25 september i Hamar kulturhus knyttet til Kultur for læring og framtidens kompetanse.