Kultur for læring i Hedmark

Oversikt over felles aktiviteter og milepæler

Barnehagene

~3 January 2018
~18 January 2018 - ~2 February 2018
~8 March 2018 - ~14 March 2018
~1 August 2018 - ~15 December 2018
~15 August 2018 - ~15 June 2019
30 August 2018
~15 October 2018 - ~15 November 2018
~1 November 2018
~1 January 2019
~15 January 2019 - ~15 June 2019
~1 February 2019 - ~28 February 2019
~1 March 2019 - ~31 March 2019
~1 September 2019 - ~30 September 2019
~1 September 2019
~1 November 2019 - ~30 November 2019
~3 January 2020

Skolene

~1 February 2018
~30 March 2018
~16 April 2018 - ~20 April 2018
~19 August 2018 - ~28 September 2018
~31 August 2018
~31 August 2018
~3 September 2018 - ~28 September 2018
~3 September 2018
15 October 2018 - 30 November 2018
~21 October 2018 - ~30 November 2018
~3 January 2019
~7 January 2019 - ~31 January 2019
~25 February 2019 - ~12 April 2019
~4 March 2019 - ~30 April 2019
~15 August 2019

Kommunal ledelse

29 January 2018 - 30 January 2018
13 February 2018
~7 March 2018
7 March 2018
4 April 2018 - 13 April 2018
17 April 2018
4 September 2018
~24 September 2018 - ~28 September 2018
~13 November 2018
15 November 2018
28 November 2018
12 February 2019 - 13 February 2019
5 March 2019
~8 April 2019 - ~12 April 2019
~1 May 2019
~30 August 2019
~24 September 2019