França (1789-1815)

Events

Revolució Francesa

1789 - 1798
 • Inici de procés revolucionari.

Monarquía Constitucional

1791 - August 1792
 • Governada pels burgesos (Girondins)
 • Proclamació dels Drets de l'Home i del Ciutadà
 • Constitució aprobada (Separació de poders, sobirania nacional i sufragi censatari) _ 1791

La covenció

August 1792 - 1794
 • Sufragi universal masculí (Tots els homes poden votar)
 • Nou exercit més profesional

La 1a República

August 1792 - 1798
 • Nou esclat revolucionari
 • Jacobins (Radicals) + Guerra
 • Els Jacobins procaman la República

El Directori

1795 - 1798
 • Cop de Estat anmomenat Termidor (Girondins)
 • Format per 5 membres
 • Nova Constitució (Més moderada)
 • Sufragi censatari reinstaurat

L'imperi Napoleònic

1799 - 1813
 • Napoleó Bonaparte nomenat general
 • Cop d'estat dissol el Directori
 • Instaura el Consolat
 • És proclama consol vitalici _1802
 • És corona emperador_1804

La restaució de l'absolutisme

1814 - 1815
 • Congres de Viena (Regne Unit, Àustria, Rússia i Prússia)
 • Restauració de les monarquies absolutes
 • Tractat de la Santa Aliança