EL CATALANISME POLÍTIC

Events

Inici de la Renaixença (La Pàtria, B.C.Aribau

1833

Bullangues

1835

La Jamància

1843

Revoltes contra les quintes

1845

Restauració dels jocs florals

1859

Partit Republicà Democràtic Federal

1868

Pacte de Tortosa

1869

Las Nacionalidades (Pi i Margall)

1877

Diari Català

1879

1r Congrés Catalanista

1880