1ww

Events

Guerra de Moviments

1914

Assasinat de Francisco Federico

28 july 1914

Pla Schlief

August 1914

Batalla de Marne

septembre 1914

Rússia ataca a Alemaya

september 1914

Batalla de Verdun

february 1916

Batalla de Somme

july 1916

Crisis del 1917

1917

Ofensiva Final

1918