Roderick van Meeteren

Events

Zoekmogelijkheden verbeteren

Approx. 4 February 2018 - Approx. 16 February 2018

ICT

Productfoto en productbeschrijving optimaliseren

Approx. 4 February 2018 - Approx. 30 April 2018

Category managers

gebruiksvriendelijkheid optimaliseren

Approx. 18 February 2018 - Approx. 2 March 2018

ICT

Testen personalisatie website

Approx. 4 March 2018 - 7 March 2018

Marketing

Mijn Plein

Approx. 5 March 2018 - Approx. 15 March 2018

Starten met personalisatie website

11 March 2018

Starten personalisatie nieuwsbrieven

25 March 2018

Category managers en marketing