Prosjektarbeid

Events

Oppstart/planlegging av prosjekt

8 January 2018

Intervju

15 January 2018

Felles veiledning

16 January 2018

Jobbsøkerkurs

18 January 2018

Være ferdig med rapport

22 January 2018

Være ferdig med fremlegg

24 January 2018

Fremlegg

25 January 2018