Franska revolutionen

Events

Ojämlikt politiskt system

Approx. 500 - 1789

Ancien Régime, ett föråldrat politiskt system som innebar att makten utgick främst från kungen, följt av adel och präster. Det fanns en så kallad nationalförsamling, där prästerna och adeln tillsammans kunde rösta ut det tredje samhällståndet och därmed behålla sina privilegier.

Konkurrens från England

Approx. 1400 - Approx. 1800

Konkurrensen mellan England och Frankrike var dyr. De tävlade om områden för kolonier, makten över haven och det ledde till att Frankrike hjälpte Amerika mot England i amerikanska frihetskriget.

Kungamaktens absolutism

Approx. 1600 - 1793

Kungamaktens absolutism var en följd av reformationen och något alla samhällsklasser enades om borde avskaffas. Man såg på det inspirerande USA och alla i landet ville vara delaktiga i dess styre.

Borgarklassens framväxt ur kolonialhandel

Approx. 1600 - 1799

Kolonialhandeln hade bidragit till att en ökad levnadsstandard bland de som kallades borgare. Dessa var ofta belästa och kunniga och kunde argumentera för sin sak. Dessutom utgjorde de en starkare röst för det tredje ståndet.

Adelns ovilja att lämna ifrån sig sina privilegier

Approx. 1650 - 1789

Adeln var skattefri och kunde utöva makt över folket. Detta var förstås mycket orättvist och innebar att det tredje samhällsståndet behövde betala mer skatt, medan adeln levde i lyx och kunde utöva sina privilegier på det tredje ståndet.

Upplysningen

1700 - 1800

Upplysningen hade flera idéer som folk tog till sig. Den frigjorde folket mer från kyrkan och ansåg människor som lika skapade. Ur den pånyttföddes idéer som bland annat folkets styre.

Den ökande statsskulden

1756 - 1763

Krig och missväxtår ledde till en ökande statsskuld för Frankrike, vilket innebar ännu högre beskattning av folket och sämre förhållanden. Den franska staten hade högre utgifter än inkomster. Se även Amerikanska frihetskriget. Datumet är för sjuårskriget.

Amerikanska revolutionen

1778 - 1783

Frankrike hjälpte amerikanarna att frigöra sig från deras gemensamma fiende, ett dyrt krig som dessutom inspirerade till ett demokratiskt styre. Folket beskattades än mer.

Missväxtår

1788 - 1789

Flera år av missväxt innebar en svältande och ännu mer skattetyngd befolkning. Brödpriserna steg och folket protesterade. Kungen blev tvungen att kalla till generalförsamlingen då 1788 blev det absolut värsta missväxtåret.

Ludvigs beslut att sammankalla generalständerna

1789-05-01 - Approx. May 3, 1789

Den direkt bakomliggande orsaken till revolutionsutbrottet. Församlingen kunde först inte enas innan det tredje ståndet tvingade fram ett beslut som gav Frankrike en ny författning där makten skulle utgå från folket.