Lieke

Events

Quintilianus

35 AD - 100 AD

Kind als onbeschreven blad
Eergevoel voor leerling

Renaissance

1400 AD - 1600 AD

Reformatie, contra-reformatie

Montaigne

1550 AD

Mondigheid = in staat zijn tot vormen eigen ordeel
homme honnete
verzet tegen boekenwijsheid
belang van sociale betrokkenheid

Volksschool

1600 AD - 1800 AD

armenscholen
lezen en spellen in moedertaal
toenemende behoefte aan geschoolde mensen

Ariès

1750 AD

Nieuwe invalshoek op kindertijd

Rousseau

1762 AD

mens is van nature goed
kind moet kind zijn
opvoeder stelt zich volgend op ipv sturend

Bildung

1780 AD

Foucault

1926 AD - 1984 AD

Analyse van discipline

Langeveld

50

opvoeding tot mondige persoonlijkheid voor morele deelname aan samenleving

Adorno

60

mondigheid voor opvoeding tot tegenspraak en verzet