Models Atòmics

Events

Demòcrit (460 B.C. / 370 B.C.)

460 B.C.

1) Quan i on van viure?
Va néixer el 460 a.C. a Abdera, Tracia i va morir el 390 a.C. amb 90 anys.
2) Quina nova informació van aportar per contribuir a entendre millor l'estructura interna de l'àtom?
Va ser el primer en dir que la matèria estava formada per partícules molt petites, indivisibles, és a dir, els àtoms.
3) Com van trobar aquesta nova informació? Quins experiments van fer?
Demòcrit no va fer ningun experiment per descobrir els àtoms.
4) Gràfic, fotografia o dibuix del model atòmic que proposa cadascú. Tipus (nom del model).
No va crear un model atòmic en si, sinó que va crear 2 postulats.
5) Altres fets d'interès o científics destacats en l'estudi de l'àtom. Context històric.
El descobriment dels àtoms no va ser solament mèrit de Demòcrit, sinó que el van ajudar Leucip, Anaxàgores i Empèdocles.

John Dalton

1776 - 1884

1) Quan i on van viure?
John Dalton va néixer el 1766 a Eaglesfield, Regne Unit i va morir el 1844.
2) Quina nova informació van aportar per contribuir a entendre millor l'estructura interna de l'àtom?
Dalton va publicar la seva pròpia teoria atòmica reprenent totes les antigues idees de Demòcrit i Luecip.
3) Com van trobar aquesta nova informació? Quins experiments van fer?
Seguint les antigues idees de Demòcirt i Leucip.
4) Gràfic, fotografia o dibuix del model atòmic que proposa cadascú. Tipus (nom del model).
5) Altres fets d'interès o científics destacats en l'estudi de l'àtom. Context històric.

Thompson

1897

1) Quan i on van viure?
Va viure a al regne unit, va neixer 18 de Decembre del 1856 i va morir el 30 de agost del 1990 amb 83 anys.
2) Quina nova informació van aportar per contribuir a entendre millor l'estructura interna de l'àtom?
Va proposar que en el àtom estava format per càrregues negatives anomenats electrons, inmerses en una massa de càrregues positives, que donava com a resultat un àtom elèctricament neutre.
3) Com van trobar aquesta nova informació? Quins experiments van fer?
el seu tercer experiment en el 1897, Thomson va determinar la relació entre la càrrega i la massa dels raigs catòdics, en mesurar quant es desvien per un camp magnètic i la quantitat d'energia que porten. Va trobar que la relació càrrega / massa era més d'un miler de vegades superior a la de l'ió Hidrogen, el que suggereix que les partícules són molt lleugeres o molt carregades.
4) Gràfic, fotografia o dibuix del model atòmic que proposa cadascú. Tipus (nom del model).
5) Altres fets d'interès o científics destacats en l'estudi de l'àtom. Context històric.
També Thomson va inventar els rajos positius i, en 1911, va descobrir la manera d'utilitzar-los per separar àtoms de diferent massa. L'objectiu es va aconseguir desviant els rajos positius mitjançant camps elèctrics i magnètics. Així va descobrir que el neó té dos isòtops.

rutherford

1911

1) Quan i on van viure?
va viure a UK, va neixer al 30 d’agost de 1871 a Nueva Zelanda i va morir el 19 d’octubre del 1937 a Cambridge.
2) Quina nova informació van aportar per contribuir a entendre millor l'estructura interna de l'àtom?
Van dir que el àtom està format per dues parts: nucli i escorça, el nucli es troba localitzada la quasi totalitat de la massa atòmica i tota la càrrega positiva, els electontrons giren en l’escorça descrivint òrbites
3) Com van trobar aquesta nova informació? Quins experiments van fer?
Un dels experiment va ser bombardejar una làmina fina d’or amb partícules alfa (positives). Aquest experiment va permetre observar que la major part de les partícules van atravessar la làmina sense fer cap canvi de direcció.
4) Gràfic, fotografia o dibuix del model atòmic que proposa cadascú. Tipus (nom del model).
5) Altres fets d'interès o científics destacats en l'estudi de l'àtom. Context històric.
Chadwick va demostrar que els neutrons realment existien pocs anys després de que Rutherford intuís la seva existència.

Bohr

1913

1) Quan i on van viure?
Va viure a Copenhage, va viure entre el 7 d’octubre del 1885 i el 18 de novembre del 1965.
2) Quina nova informació van aportar per contribuir a entendre millor l'estructura interna de l'àtom?
Va dir que les òrbites circular tenen radis definits, que els electrons giren al voltant del nucli en òrbites circulars sense emetre ni absorbir energia, quan un electró guanyava energia, salta de nivell estacionari a un nivell major de energia. Quan l’electró torni al seu nivell basal o estacionari alliberarà l’energia sobrant en forma de llum.
3) Com van trobar aquesta nova informació?
Quins experiments van fer? Describió el átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo, y girando a su alrededor un electrón.
4) Gràfic, fotografia o dibuix del model atòmic que proposa cadascú. Tipus (nom del model).
5) Altres fets d'interès o científics destacats en l'estudi de l'àtom. Context històric.
La teòría quàntica formulada per Max Planck l’any 1900 es pot resumir així: -L’energia emesa o absorbida en forma de radiació elecromagnètica no pot pretendre qualsevol valor, sinó que ha de ser un múltiple sencer d’un valor mínim, anomenat quàntum de d’energia.

Schrödinger

1933

1) Quan i on van viure? Va nèixer el 12 d’agost del 1889 i va morir el 12 d’agot del 1961 i va viere a Austria
2) Quina nova informació van aportar per contribuir a entendre millor l'estructura interna de l'àtom? Va desembolupar la equació coneguda al seu nom, que serveix per determinar el estat i comportament dels electrons
3) Com van trobar aquesta nova informació? Quins experiments van fer?
4) Gràfic, fotografia o dibuix del model atòmic que proposa cadascú. Tipus (nom del model).
5) Altres fets d'interès o científics destacats en l'estudi de l'àtom. Context històric.
El 1924 Louis Broglie proposa que l’electró tindria propietas ondulatòries i de partícules.
El 1926, Werner Heisenberg proposa el Principi d’incertesa que estleix que és imposible determinar simultàniament la posició i velocitat exacte d’un electrò.