Evolució de l'àtom

Events

Aristòtil

384 a.c

L'idea de Demòcrit era la correcta però mai va ser acceptar perquè es creia que la correcta era la d'Aristòtil, que era que estava formada per els 4 elements, el foc, l'aigua, la terra i l'aire.
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix-afy4eHYAhVcFMAKHR5aD1kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.elizabethpabon.com%2Flos-cuatro-elementos%2F&psig=AOvVaw1aIGH9i9qRUIObK8boH396&ust=1516373550582824

Àtom de Demòcrit i Leucip

460 a.C.

Demòcrit Abderà formava part d'una escola filosòfica anomenada atomista. Demòcrit fou primer postular que la matèria estava formada per partícules molt petites, indivisibles, que va anomenar àtom.
Segons Demòcrit els àtoms es mouen en el buit i és l'atzar que fan que xoquin entre ells i al xocar-se formen altres elements.
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHtJ-V4uHYAhXKJcAKHb-xCOUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.haikudeck.com%2Fatomic-theory-timeline-education-presentation-6LPCY3rDmF&psig=AOvVaw3q0vtyweMiWdAare6gtSnD&ust=1516373640667301

Dalton

1766 - 1844

Durant 2000 anys el concepte de l'àtom es va oblidar fins que Dalton va publicar la seva teoria atòmica que es bassava amb alguns conceptes iguals que els de Demòcrit i alguns nous conceptes gràcies als laboratoris que són:
-Àtoms partícules esfèriques, discretes, diminutes i invisibles.
-Àtoms d'un mateix element són idèntics.
-Àtoms d'un altre són diferents als de un altre element.
-Els compostos es formen en combinar àtoms, proporcions fixes i senzilles.
-Els àtoms només cambien el seu ordre.
Dalton s'imaginava als àtoms rodons i amb diferents elements trobats gràcies al laboratori.
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1z4ip4uHYAhXJKcAKHbBICKIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmoddalton.blogspot.com%2F2013%2F11%2Fmodelo-atomico-de-dalton-el-modelo.html&psig=AOvVaw2rJzFl-4jdQWeYF-K6St6u&ust=1516373680581709

Niels Bohr

1885

Niels Bohr en 1885-1962 va aplicar la teoria quàntica de Max Planck i l’efecte observat per Albert Einstein al model atòmic de Rutherford.Bohr afirmava que el moviment que descriuen els electrons eren provocats per l’atracció de nucli .L'energia de l'electró dins l'àtom està quantificada. Això vol dir que l'electró només pot ocupar unes òrbites o estats estacionaris al voltant del nucli amb uns determinats valors d'energia.Els postulats del model atòmic de Bohr són:Els electrons giren al voltant del nucli en òrbites circulars estacionàries, Les òrbites circulars tenen radis definits i Quan un electró guanya energia, salta del nivell estacionari a un nivell de major energia. Quan l'electró torni al seu nivell basal o estacionari alliberarà l'energia sobrant en forma de llum.
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinuuu64uHYAhUjDsAKHdbhD4gQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fastrojem.com%2Fteorias%2Fmodelobohr.html&psig=AOvVaw230PVVxOBAsRIGWtad_E2S&ust=1516373717756893

Thomson

1897

Al 1897 va apareixer model atòmic de Thomsom:
Va estudiar la propietats d’aquests raigs i va arribar a la conclusió que estaven construïts per partícules amb càrrega elèctrica negativa, dotades de gran velocitat, gairabé dos vegades més petites que l’ àtom d’ hidrogen
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj28MOL4-HYAhXiDsAKHdUaB6wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fquimica1obach%2Fintroduccion%2F1-primer-modelo-atomico-modelo-de-thomson&psig=AOvVaw1aVSmWse1AGNzIme2AU4Hx&ust=1516373890378408

Rutherford

1911

Al 1911 va apareixer el model atòmic de Rutherford:
Va bombardejar una llàmina d’or amb partícules alfa, i la major part de les partícules van atravesar la làmina sense canviar de direcció, i algunes altres van rebotar a la font d’emissió. Estaba format per dues parts: El nucli i la escorça.
L’ electro de l’àtom de Rutherford canviaba de direcció continuament ja que seguía una trajectòria circular. El model atòmic de Rutherford tampoc podia explicar el que s’observava en els espectres atòmics. El conjunt de línes que s’obteien en emetre o absorvir radiaccions per part dels àtoms era inexplicable amb el model de Rutherford.
Interpretant cada ratlla espectral com una transició d’ un nivell energètic a un altre, es dedueix que no totes les òrbites són posibles.
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY-OOZ4-HYAhWFDcAKHU8dDL8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fes-puraquimica.weebly.com%2Frutherford.html&psig=AOvVaw35jW1FJgGB3p5pNlDsd6Nz&ust=1516373919640077

Arnold Sommerfeld

1916

El 1916, Arnold Sommerfeld comprova que les òrbites també poden ser el·líptiques i més complexes.

Louis de Broglie

1924

El 1924, Louis de Broglie proposa que l'electró tindria propietats ondulatòries i de partícules.

Werner Heisenberg

1926

El 1926, Werner Heisenberg proposa el Principi d'incertesa que estableix que és impossible determinar simultàniament la posició i velocitat exacta d'un electró.

Erwin Schrodinger

1927

El 1927 el científic austríac Erwin Schrödinger (1887-1961) va desenvolupar la coneguda equació que porta el seu nom.

I gràcies a tots aquests àtoms sabem que La mecànica quàntica estableix que no es pot saber amb exactitud on es troba un electró, però sí que defineix una regió de l'espai al voltant del nucli atòmic en la qual la probabilitat de trobar l'electró és elevada. Aquesta regió s'anomena orbital.