Model atòmic

Events

Demòcrit

460 a.C

(460 a.C - 370 a.C) Va viure a Grècia, Demòcrit va desenvolupar la teoría atòmica del univers, va afirmar que la matèria estava formada per partícules molt petites i invisibles que va anomenar àtoms. Aquesta teoría no es basa en experiments sino que es basa en raonaments lògics.
El seu model va tenir molt poca acceptació ja que un altre sabi de l’ època, Aristótil, era molt més conegut i gràcies al seu prestigi la seva teoria es va mantenir vigent durant més de 200 anys
Aquesta teoría no es basa en experiments sino que es basa en raonaments lògics.

John Dalton

1766

Va viure al Regne Unit. Al 1808 va dir que els àtom d’un mateix element són iguals, idea que més tard va ser rebutjada. Però el tercer, quart i cinquè postulat són certs avui en dia i diuen que els àtoms romanen sense divisió, tot i que es combinin en les reaccions químiques. Els àtoms, en combinar per formar compostos, guarden relacions simples de nombres enters i petits. Els àtoms d'elements diferents es poden combinar en proporcions diferents i formar més d'un compost. Va realitzar una sèrie de tres experiments amb tubs de raigs catòdics. Un tub catòdic era un tub de vidre buit tancat, al qual se li extreia l'aire i se li introduïa un gas a una pressió reduïda. Després d'aquesta observació, va arribar a la conclusió que els àtoms són divisibles.

Rutherford

1871

Rutherford:
Va néixer a Nova Zelanda al 1871 i va morir al 1937. Ell i els seus companys van bombardejar una fina làmina d’or amb partícules alfa (positives), l’experiment va permetre observar que la major part de les partícules va travessar la fina làmina d’ or sense canviar de direcció encara que algunes es van desviar de manera considerable i unes altre van rebotar. En vista d’ aixó va afirmar que els àtoms estan gairebé buits, quan les partícules passen a prop del nucli sofreixen una gran desviació i que l’ àtom esta format per dues parts, el nucli i l’ escorça i que al nucli es roba localitzada la quasi totalitat de la massa atòmica i tots el protons o càrrega positiva i que al voltant d’ aquest nucli i a gran distància d’ ell els electrons descriveixen òrbites al voltant de l’ escorça.

J.J Thompson

1897

Al 1897 va arribar a la conclusió de que hi havien partícules amb càrrega negativa (electrons) immerses en una massa de càrrega elèctrica positiva. Va experimentar amb els raigs catòdics al igual que Dalton.

Niels Bohr

1913

En l’any 1913 va publicar el seu propi model atòmic, en el qual aplica de Max Planck. Bohr va intentar realitzar un model atòmic capaç d’explicar l’estabilitat de la matèria i els espectres d’emisió i absorció discrets que s’observaban en els gassos. Bohr va seguir ideas preses de l’efecte fotoelèctric, explicat per Albert Einstein en l’any 1905.

Erwin Schröndinger

1933

Va ser un físic i professor universitari austríac, famós per les seves constribucions al desenvolupament de la mecànica quàntica. Va ser guardonat amb el Premi Nobel de Física. Va dir amb l'ajuda d'altres científic de l'època que els electrons no giren en un lloc determinat sinó per orbitals. Va participar a la primera Guerra Mundial com a part del exercit Austriac, en Gorizia i Viena.