Geschiedenis H1

Events

Franse troepen vallen NL binnen

1795 - 1813

er ontstaan politieke stromingen

1825

Koning Willem II aan de macht

1840 - 1849

Thorbecke maakt nieuwe grondwet

1848

Koning Willem III aan de macht

1849 - 1890

Luxemburgse kwestie

1866 - 1867

Kinderwetje van Van Houten

1874

Schoolwet

1878

oprichting ARP

1879

oprichting Liberale Unie

1885