timeline

Events

revolució industrial

1700 - 1900

Arada de Rotherham

1730

La Llançadora volant de Kay

1733

La Filadora Spinning Jenny

1764

La Maquina de vapor de Watt

1769

Teler mecanic de Cartwright

1785

Primers vaixells de vapor

1807

Luddisme (1811-1817)

1811 - 1817

Primers sindicats

1825

Great Trade Union

1834