eix cronològic

Events

Revolució Industrial

1730 - 1870

Arada de Roterham

1730

Carbó de coc als alts forns

1732

Llançadora volant de John Kay

1733

Spinning Jenny

1764

Maquina de vapor de Watt

1769

Teler Mecànic de Cartwright

1785

Primers vaixells de vapor

1807

Luddisme (1811-1817)

1811 - 1816

Segadora mecanica

1824