Islam

Mathias M, Johan, Signe og Katter

Main

Islams opstandelse

600

Muhammed - Første åbenbaring

610

Hijra

622

Erobring af Mekka

630

Muhammeds død - afskedsprædiken

632

Koran som skrift

650

Udbreddelse - Ummayade-kalifat

700

Abbaside-kalifatet i Bagdad

754

Fatimidekalifatet konkurent til abbasiderne og umayyaderne

1000

Tyrkiske nomadestammer konverterede til Islam

1100

Det osmaniske rige opløst

1923