Islams historie

Main

Muhammed født

570

Man kendte ikke så meget til Muhammed's opvækst, men vidste dog man mistede sin far før han blev født, og hans mor da han var 7 år.

Muhammeds første åbenbaring

610

Hijra

622

Muhammed og tilhængere udvandrer 300 km til Medina, hvor de grundlagde det første muslimske samfund. Begivenheden markere år 1 i den muslimske tid regning.

Erobringen af Mekka

630

Efter mange kampe vender Muhammed tilbage til Mekka, hvor han indvier Kabaen som muslimsk kultsted

Muhammeds død

632

Kalif: Abu Bakr

632 - 634

Far til Aisha, som er Muhammeds kone.

Kalif: Umar ibn al-Khattab

634 - 644

Far til Hafsa, Muhammeds kone.

Kalif: Uthmân ibn Affan

644 - 656

Gift med to af Muhammeds døtre.

Koranen

650

de 114 suraer (kapitler), der er yderligere inddelt i ayat (vers) bliver samlet til Koranen og autoriseret af kaliffen Uthman. Alternative kopier af Koranen blev ødelagt.

Kalif: Ali

656 - 661

Søn af Abu Talib, der havde været værge for Muhammed. Gift med Fatima, Muhammed's datter. Far til Hassan og Hussein.

Det muslimske ummayade-kalifat udvides

700

I løbet af 700-tallet ekspanderede det muslimske ummayade-kalifat, så næsten hele Mellemøsten, Nordafrika og det meste af den iberiske halvø kom under muslimsk herredømme

Sunnaen

750

Sunnaen er Islams anden bog der omhandler hvad Muhammed gjorde, sagde og forbød. Disse beretninger blev samlet i Hadith-tekstsamlinger under abbaside-kalifatet efter år 750 e.v.t.

Abbaside-kalifatet

754

I år 754 opstod abbaside kalifatet med hovedsæde i Bagdad.

Det osmanniske rige opløses

1923