Den Kolde Krig

Main

Det er her at alt det vigtige skal stå :)

Goratjov Generalsekratær

1985

1. fase: Sovjet nedrustning

1985 - 1989

Sovjet tager initiativ til nedrustning

Sovjet gav efter på alle punkter

1986 - 1987

Supermagter underskrev aftale som afskaffede alle asiatiske og europæiske mellemdistancevåben.

Sovjet reducerer styrker...

1988

... I østeuropa uden amerikansk modydelse

2 fase: Sovjettisk ledelse mister kontrollen

1989 - 1991

Sovjet ophører med at eksistere.

1991

Præsident Bush og Præsident Jeltsin nedruster

1992

Underskriver aftaler om nedrustning.