Den kolde krigs afslutning

Faserne i den internationale udvikling efter 1985

Første fase i den internationale udvikling

1985 - 1989

Sovjets initiativ på nedrustningsområdet
sovjet søger at forbedre forholdet til Vesten

Anden fase i den internationale udvikling

1989 - 1991

Sovjet midster kontrollen over situationen
- kontrollen over østeuropæriske lande smuldrer
- Verdens fokus flyttes fra Sovjets udenrigsaffærer til inrigsaffærer

Tredje fase i den internationale udvikling

1991 - 1992

Sovjet ophører med at eksistere
Det bipolare system er endeligt brudt sammen

Topmøder og Aftaler

Sidste topmøde i lang tid

1979

Forholdet mellem USA og Sovjet er så slemt, at de i en årrække ikke afholder topmøder.

Sovjet og USA skriver under på en aftale

1987

Sovjet og USA skriver under på en aftale om at afskaffe asiatiske og europæiske mellem distance våben.
Sovjet havde accepteret at skrotte flere raketter end USA og accepterede for første gang et kontrol tjek

Gorbatjov til FN generalforsamling

1988

lover at reducere sine styrker i Østeuropa

topmødediplomatiet fortsætter

1989 - 1993

topmødediplomatiet fortsætter i Georg Bush's præsident periode.

START aftalen

1991

i juli 1991 nedskæring af antallet af interkontinentale raketter:
Sovjet reducere med 35%
USA med 25%

ny nedrustnings aftale

1992

Bush og Jeltsin underskriver ny aftale

Andet

Sovjet falder bagud økonomisk

1980 - 1989

Gorbatjov Generalsekretær for Kom. partiet

1985

Ny udenrigspolitik
- opgav ideen om det uovervindelige modsætningsforhold ml. kapitalismen(USA) og kommunismen(Sovjet)
USSR åbner sig mod vest

Berlin murens fald

1989

Sovjet optaget i vestlige verden

1991

Sovjet optaget i verdens banken og den internationale valutafond.
Gorbatjov brug for politisk verdens hjælp tæt på opløsning.

Sovjets opløsning

1991