Den kolde krigs afslutning

Faserne i den internationale udvikling efter 1985

1985 - 1989
1989 - 1991
1991 - 1992

Topmøder og Aftaler

1979
1987
1988
1989 - 1993
1991
1992

Andet

1980 - 1989
1985
1989
1991
1991