Historie

Epochy

Mladší paeolit

40000 BC - 15000 BC

Neolitická revoluce

12500 BC - 5000 BC

Akeramický neolit A (PPN A)

8500 BC - 7300 BC

Akeramický neolit B (PPN B)

7300 BC - 6400 BC

Eneolit

4000 BC - 2000 BC

Starobronzové období [RBA 1]

2000 BC - 1850 BC

Starší doba bronzová [RBA 1-3]

2000 BC - 1550 BC

[RBA 2]

1850 BC - 1700 BC

[RBA 3]

1700 BC - 1550 BC

Střední doba bronzová [RBB 1-2, RBC 1-2]

1550 BC - 1250 BC

Mladší doba bronzová [RBD, RHA 1-2]

1250 BC - 1000 BC

Pozdní doba bronzová [RHB 1-3]

1000 BC - 750 BC

Doba halštatská [RHC-RHD]

700 BC - 500 BC

Časná doba laténská [RLA]

500 BC - 350 BC

Střední doba laténská [RLB-C]

350 BC - 150 BC

Pozdní doba laténská [RLD]

150 BC - 0 AD

Klima

Mladší trias

10800 BC - 9600 BC

[Střední Evropa] Atlantik

Approx. 5500 BC

Klima asi o 3° teplejší než dnes, s podstatně vyššími srážkovými úhrny.

[Střední Evropa] Subboreál

Approx. 5000 BC

Evropa

Aurignacien

35000 BC - 25000 BC

Gravetien (Pavlovien)

28000 BC - 15000 BC

Magdalénien

15000 BC - 10000 BC

[Itálie] Kultura Remedello

3350 BC - 3100 BC

Zhroucení říše Ostogótů pod náporem Hunů

375 AD

Střední Evropa

Plastiky z mamutoviny

31000 BC - 29000 BC

Švábsko, jeskyně nedaleko Ulmu

Neolit

5600 BC - 4000 BC

Časný eneolit

4000 BC - 3700 BC

Starší eneolit

3700 BC - 3300 BC

Střední eneolit

3300 BC - 3000 BC

Mladší eneolit

3000 BC - 2600 BC

Pozdní eneolit

2600 BC - 2000 BC

Čechy

Mezolitické osídlení z Českolipska

Approx. 6000 BC

Balkán

Krišsko-starčevská kultura

7000 BC - 6500 BC

Blízký východ

Göbleki Tepe

Approx. 9600 BC

Výsadba fíkovníků

Approx. 9300 BC

Jericho

Approx. 9000 BC

Çatal Hüyük

7500 BC - 5700 BC

Chakolit (doba měděná)

4000 BC - 2000 BC

Raně dynastické období I.

Approx. 3000 BC - Approx. 2700 BC

Počátky územní a politické expanze měst

[Chetité] Rozvoj železné metalurgie

1500 BC - 1000 BC

Egypt

1. - 2. dynastie

Approx. 3000 BC - 2635 BC

Řecko

Protoseskelská kultura (impresso-kardinální)

7000 BC - 6000 BC

[Kréta] Období prvních paláců

2100 BC - 1800 BC

[Kréta] Období druhých paláců

1800 BC - 1500 BC

[Kréta] Zemětřesení + vpád Achájů

Approx. 1500 BC

Temné období

1300 BC - 900 BC

Archaické období

800 BC - 500 BC

Vyplenění Delf Kelty

280 BC

Řím

Zavraždění Caesara

44 AD

Markomanské války

160 AD - 180 AD

Dobytí Říma Vizigóty

410 AD

Konec západořímské říše

476 AD

Afrika

Založení Kartága

814 BC