Perioder i historien

Events

Jægerstenalderen

13000 BC - 3900 BC

Bondestenalderen

3900 f.v.t - 1800 f.v.t

Bronzealderen

1800 f.v.t. - 500 f.v.t.

Jernalderen

500 bc - 700

Vikingetiden

700 - 1050

Middelalderen

1050 - 1500

Reformation og renæssance

1500 - 1660

Oplysningstid og helstat

1730 - 1814

Danmark bliver moderne - den første industrialisering

1870 - 1914

Danmark og verdenskrigene

1914 - 1945