Danmarkshistorien

Events

Jægerstenalderen

13000 BC - 3900 BC

Bondestenalderen

3900 bc - 1800 bc

Bronzealderen

1800 bc - 500 bc

Jernalder

500 bc - 800

Vikingetiden

700 - 1050

Middelalderen

1050 - 1500

Reformation og renæssance

1500 - 1660

Enevælde og krise

1660 - 1730

Oplysningstid og helstat

1730 - 1814

Danmark bliver moderne - Den første industrialisering

1870 - 1914