OOOH HØJ

Events

Jægerstenalderen

13000 BC - 3900 BC

Bondestenalderen

3900 BC - 1800 BC

Bronzealderen

1800 BC - 500 BC

Jernalderen

500 - 700

Vikingetiden

700 - 1050

Middelalderen

1050 - 1500

Reformation og renæssance

1500 - 1660

Enevælde og krise

1660 - 1730

Oplysningstid og helstat

1730 - 1814

Danmark bliver moderne - den første industrialisering

1870 - 1914