Historike hendelser og tidsepoker

Events

Isen over Norge smelter

13000 bc

Jordbruksrevolusjonen

10000 bc
  • Vi slo oss til ro og begynte å dyrke. Mennesket begynte med delvis jordbruk. Det ble mindre plass og man måtte drive effektivt for å få samme masse. *svibruk-- Etterhvert ble jordbruket mer effektivt og vi brukte plog, dyr og gjødsel, kunstig vanning.

Stedene de bosatte seg var avhengig av ressurser som vann og fruktbar jord. Enkelte steder fantes også dyr som kunne temmes.

Første spor etter mennesker i Norge

9000 bc

stone age

8000 BC - 1000 BC

Sivilisasjoner oppstår i Asia/Afrika.

3500 BC - 3000 BC

Brons

3000 BC

antikken

800 bc - 500 ac

Romerriket, Sparta, og Athen. Oppfinnelser og filosofier som vi har arvet inn i vårt samfunn i dag.

Jernalderen I norge

500 bc - 1030

Romerriket

500 B.C. - 400 A.D.

Kristendommen

381

Kristendommen blir statsreligion