Mellemkrigstiden

Events

Den Russiske Revolution

03/08/1917 - 11/07/1917

I 1905 tabte Rusland en krig til Japan. Krigen havde været hård mod befolkningen, og det var dyrt at købe mad. Det fik arbejdere og bønder til at starte en revolution mod zaren. Zarens tropper forsøgte at nedkæmpe oprøret, men forgæves. Da det hele var overstået, blev zaren nødt til at afgive lidt af sin magt. Dumaen blev oprettet, hvilket var en forsamling af mænd, der skulle rådgive zaren. Dumaens medlemmer blev valgt ind af folket.

Versaillestraktaten

1919

Versaillestraktaten var en traktat som Tyskland blev tvunget til at underskrive efter 1. Verdenskrig Dem der lavede aftalen var Italien, USA, Storbritannien og Frankrig. Traktaten sagde, at tyskerne skulle afskaffe almindelig værnepligt, Tyskerne måtte hverken have Fly, kampvogne eller ubåde. Tyskerne blev også pålagt en enorm Krigsskadeerstatning fordi det i Versaillestraktaten fremgik at Tyskland alene bar ansvaret for krigen

Genforeningen

1920

I 1920 blev afstemningen afholdt, i zone ét. 75 % stemte for at høre til Danmark, mens 25 % ville høre til Tyskland. Derfor skulle zone ét skulle være en del af Danmark. To måneder senere var der afstemning i zone to. Her stemte 20 % dansk, mens 80 % stemte tysk derfor blev Zone 2 tysk så der blev indført En nye grænse mellem Danmark og Tyskland, som der også gælder i dag. Den 15. juni 1920 blev dagen, hvor Sønderjylland blev genforenet med resten af Danmark.

Wall Street Krakket

1929

Børsen på Wall Street i New York brød sammen, da der blev solgt 12 mio. Aktier til faldende kurser, så aktierne mistede værdi. Det medførte, at mange ønskede at sælge deres aktier hurtigt, og jo flere der solgte, desto mere værdi mistede aktierne. Den amerikanske økonomi endte derfor med at bryde helt sammen, og mange amerikanere mistede alt, hvad de ejede.

Kanslergadeforliget

1933

Den økonomiske krise i Danmark var mest en landbrugskrise. Landmændene havde svært ved at sælge deres varer. Landene, som plejede at købe varerne, havde nemlig ingen penge. I 1932 var over 30 % af danskerne arbejdsløse. Arbejdsgiverne var også presset af den økonomiske krise. De ønskede at sænke lønnen for dem, der stadig arbejdede, med næsten 20 %. Men det ville dog lede ind i en konflikt. Den 29. januar 1933 mødtes folk fra regeringen og Venstre i statsminister Staunings lejlighed i Kanslergade for at finde en løsning på problemet.
Venstre forlangte, at den danske krones værdi skulle sættes ned. Socialdemokratiet var imod devalueringen af kronen. Men ud på natten kom det alligevel til en aftale mellem regeringen og Venstre.

Hitler overtager Magten

1933

I 1919 blev Hitler medlem af Et Nazizparti Kaldt NSDAP, I 1921 blev han så formand for partiet, I 1923 Prøvede de at tage Magten i Bayern men Mislykkedes, I 1923 Blev Hitler valgt som 2nd President, folk mente dog at hitler skulle være Kansler, I starten af 1933 Holdt hitler møde med nogle mænd og her blev der også besluttet af Franz Papen at han ville anbefale Hitler til Rigskansler. Som så gjorde at Hitler Blev Tysk Leder og at han overtog magten

Den Spanske borgekrig

1936

Den spanske borgerkrig startede efter flere års dyb splittelse mellem den spanske befolkning, efter år med flere forskellige regeringer brød krigen ud i 1936, det startede da en militær opstand brød ud i Spansk Marokko som så bredte sig til Spanien i løbet af nogle dage, som så delte landet i cirka to lige store dele. Nationalisterne fik hurtig kontrol over størstedelen af landet vest og nord Madrid. Borgerkrigen blev Vundet af Franco og hans Militære støtte fra Italien og tyskland