De veranderingen in de Nederlandse taal

Events

Vervallen van de naamvallen in het schrift

1400 - 1500

Doordat er grote volksverhuizingen waren aan het einde van de middeleeuwen kwamen de naamvallen te vervallen, uit de historische teksten kunnen we opmaken dat deze teksten steeds vaker de vorm aan namen van de spreektaal.

Veranderingen in de Nederlandse taal

1400 - 2010

Verschillende dialecten

1501 - 1600

Veel Latijnse teksten werden vertaald naar het Nederlands, door de onnauwkeurige vertalingen werden veel Bijbelse interpretatie's anders. Daarnaast waren de ''Nederlanders'' verdeeld over verschillende streken, dat zorgde voor veel verschillende dialecten die zich steeds vermengde met de talen van andere volkeren

Verlichting

1630 - 1789

Veel mensen gingen met een creatieve manier om met taal, de eerste gedichten en proza teksten buiten het godsdienstige kader om ontstonden er.

De Nederlanden vormen een geheel, met een gemeenschappelijke taal

1700 - 1800

De Nederlanden vormen een republiek, hierbij was er een gemeenschappelijke schrijftaal tussen de gewesten. Dit zorgde er op den duur ook voor dat de spreektaal tussen de verschillende dialecten een geheel werd.

Nederlandse grondwet

1800 - 1900

In 1848 kwam de Nederlandse grondwet tot stand, het taalgebruik uit deze grondwet komt sterk overeen met onze huidige taal, enkele verschillen zijn er kenbaar. De Nederlandse taal heeft zich nu volledig afgeschermd van het Duits.

Invoering van het groene boekje

1900 - 2000

Invoering van het officiële spellingboek en ''woordenlijst''.

Vergemakkelijking van taal

2000 - 2010

Door de nieuwe vormen van onderlinge connecting ontstaat er een vergemakkelijking in de taal, mensen probeer hen zegje zo makkelijk mogelijk te verwoorden, zo ontstaat er weer de zogenaamde ''internettaal''.