Vida Carmina

Events

Naixement

1937

Mort del Pare

1950

Comença a treballar a Tabacalera

1955

Trasllat a Reus

1959

Restaurant Quatre Carreteres

Approx. 1971

Restaurant Terra-Mar Salou

Approx. 1975

Mort de la Mare

1980

Restaurant Ample

Approx. 1987

Jubilació

1992

Casament

2016