428423

Events

Krotonlu Alkmeon: Gözden ışınların çıkıp nesnelere çarpmasıyla görmenin gerçekleştiğini savunmuştur. Buna da göz ışını kuramı adı verilmiştir.

500 BC - 400 BC

Empedokles: Nesnelerin gözeneklerden oluştuğunu bu gözeneklerden ışığın çıkarak görmenin gerçekleştiğini öne sürdü.

490 BC - 430 BC

Leukippos ve öğrencisi Demokritus: Işınların nesnelerden çıkıp göze gelmesiyle görme olayının gerçekleştiğini savunmuşlardır. Buna da nesne ışını kuramı adı verilir.

450 BC - 370 Bc

Platon: Hem gözden hem de cisimlerden ışık çıktığını ve bu ışıkların birbirine karışmasıyla ‘görüş akıntısı’ adı verilen ışık doğduğunu ve görme olayının meydana geldiğini savundu.

427 BC - 347 BC

Aristoteles: Görmek için görülecek bir şeylere yani bir ortama ve bir ışığa ihtiyaç duyulduğunun üzerinde durdu.

384 BC - 322 BC

Euklides: Göz ışını kuramını destekliyordu. Biraz ileri gidip bu ışınların doğrusal olduğunu söyledi. Işığın ne olduğundan çok ışınların açılarıyla uğraşıp geometrinin ve optiğin temellerini attı.

330 BC - 275 BC

Galenos: Gözden bir ışık ya da ruh gibi bir şey çıktığını kabul etmekle beraber görmek için havaya da ihtiyaç olduğuna dair iddalarda bulundu.

129 - 216

İbn’ül Heysem: Göz ışını kuramını karanlıkta göremediğimiz için reddetti. Işığın son derece hızlı hareket ettiğini ama sonsuz hızı olmadığını söyledi. Yaptığı deneylerle ışığın bir yerden bir yere en

965 - 1040

Christiaan Huygens: Işığın dalgalardan meydana geldiğini savundu.

1629 - 1695

Isaac Newton: Işığın taneciklerden oluştuğunu söyledi.

1643 - 1727