LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT LIBERAL ESPANYOL I ELS ORIGENS DEL CATALANISMES

Events

incendi de la fàbrica Bonaplata

5 agosto 1835

Desamortització de Madoz

1855

Llei de Ferrocarrils

Junio 1855

Primera vaga general

2 de julio de 1855

Llei de mines

1868

Creació de la peseta

19 octubre 1868

Fundación PSOE

1879

Fundació de la UGT

12 agosto 1888