catalanisme

tipus de catalanisme

CULTURAL

1833 - 1870

POLÍTIC

1870 - 1931

eventos

Restauracio jocs florals

1859

Pacte de Tortosa

1869

La renaixença

1871

Diari Català

1879

1r congrés catalanista

1880

Centre català

1882

2n congrés catalanista

1883

Memorial de Greuges

1885

Missatge a la Reina regent

1888

unió catalanista

1891

bases de Manresa

1892

Lliga regionalista

1901

Llei de Jurisdiccions

1906

solidaritat catalana

1907

mancomuni.

1914 - 1925

partit republicà catala

1917

creació d'Estat català

1922

ERC

1931 - 1936

politica

federalistes

1869 - 1881

progres.

1881 - 1891

conservadors

1891 - 1931