Camiel Martens

Events

Tijd van mensen en migratie

Approx. 4000 bc - 3000 bc
 • De oude tekeningen in Indonesische grotten
 • De overgang van nomadisch naar sedentair.
 • De migratie van Aziatische volkeren naar Java.

Tijd van religie en steden

3000 bc - 100
 • De komst van het hindoeïsme in Indonesië.
 • De eerste handel tussen Indonesië en India.
 • Het ontstaan van de eerste Indonesische steden.

Tijd van oorlogen en koninkrijken

100 - 1200
 • Het machtsevenwicht van Java en Sumatra
 • De groeiende macht van Sailendra
 • De grote invloed van het koninkrijk Majapahit

Tijd van islamieten en sultanaten

1200 - 1500
 • De verspreiding van het Islamitische geloof in Indonesië
 • Het contact tussen het sultanaat Mataram en de VOC
 • De Hindoeïstische invloed op de welvaart in Indonesische steden

Tijd van kolonisatie en Europeanen

1500 - 1825
 • Het Christen worden van de bevolking en de geforceerde handel in kruiden en specerijen door Portugezen
 • Schepen uit de Nederlanden die in naam van de VOC van Indonesië een kolonie maakten en ze dwongen om agrarisch te worden om zo deze landbouwproducten te kunnen importeren
 • De Nederlanden die nadat de Britten en Fransen waren vertrokken het heft weer in eigen hand namen in Indonesië door een gewapende onderdrukking

Tijd van nationalisme en revolutie

1825 - 1940
 • Het nieuwe verzet tegen de Nederlanden door middel van het oprichten van verschillende politieke en niet-politieke verzets partijen
 • De invoer van het cultuurstelsel en een ethische politiek door de Nederlanden in samenhang met het kastenstelsel

Tijd van oorlogen en onafhankelijkheid

1940 - 1965
 • Nationale bewegingen tegen de Nederlanders met als doel onafhankelijkheid, dit met hulp van de Japanners
 • Indonesische onafhankelijkheid met president Sukarno aan de macht

Tijd van politiek en reformatie

1965 - Approx. Present
 • De Nieuwe Orde van Suharto met als doel stabiliteit in de economie, met zijn leger als machtsbasis
 • De pro-democratische bewegingen en opstanden tegen de Nieuwe Orde, de reformasi
 • De nieuwe presidenten en nieuwe vorm van politiek na de val van Suharto en de Nieuwe Orde